انتقال شماره ها به موبایل و تبلت

برای دریافت تخفیف، از ایمیل یکسان استفاده کنید برای پرداخت زیر ده هزارتومان از کارت ملت استفاده نفرمایید مخاطبین با نام یکسان، در گوشی سامسونگ ادغام می شوند کلیه فایل ها محرمانه تلقی شده، در اختیار شخص ثالث قرار نمی گیرد بیش از یک میلیون شماره را می توانید برای تبدیل، تلگرام کنید
مطابق فیلم آموزشی هر فایل xls/xlsx/txt/csv می تواند حداکثر 30,000 ردیف داشته باشد.
برای پشتیبانی با تلگرام ما در ارتباط باشید