تقسیم فایل VCF به فایل های کوچک تر

حداکثر سایز مجاز فایل برای آپلود 35 مگابایت می باشد شماره ها محرمانه تلقی شده و در اختیار فرد ثالث قرار نمیگیرد
پس از آپلود می توانید مشخص کنید تقسیم بندی بر اساس چه عددی باشد
برای پشتیبانی با تلگرام ما در ارتباط باشید