انتقال شماره از اکسل به موبایل و تلگرام
مطابق آموزش تصویری هر فایل xls/xlsx/txt/csv باید حداقل یک ستون و حداکثر 10,000 ردیف داشته باشد.
اطلاعات بیشتر در تلگرام
صفحه اصلی
فایل نمونه اکسل
راهنمای استفاده
پشتیبانی : 9125160996
ارسال مجدد