🔧

انتقال شماره ها به موبایل و تبلت

برای تلگرام بهتر است ابتدای شماره ها +98 باشد فایل شماره می تواند اکسل یا متنی باشد برای ارسال پیامک نیازی نیست ابتدای شماره ها صفر باشد کلیه شماره ها محرمانه تلقی شده و در اختیار شخص ثالث قرار نمیگیرد هزینه دریافتی صرف نگهداری سرویس خواهد شد
مطابق آموزش تصویری هر فایل xls/xlsx/txt/csv باید حداقل یک ستون و حداکثر 20,000 ردیف داشته باشد.
1159 تبدیل موفق تا این لحظه - اطلاعات بیشتر
صفحه نخست
نمونه فایل اکسل
راهنمای استفاده
0912-5160996
کانال تلگرام ⚙️