انتقال شماره ها به موبایل و تبلت

17,337 تبدیل موفق تا امروز انجام شده است برای دریافت تخفیف، از ایمیل یکسان استفاده کنید برای پرداخت زیر ده هزارتومان از کارت ملت استفاده نفرمایید مخاطبین با نام یکسان، در گوشی سامسونگ ادغام می شوند کلیه فایل ها محرمانه تلقی شده، در اختیار شخص ثالث قرار نمی گیرد فایل های بزرگ را می توانید برای تبدیل، تلگرام کنید
مطابق فیلم آموزشی هر فایل xls/xlsx/txt/csv می تواند حداکثر 30,000 ردیف داشته باشد.
پشتیبانی در تلگرام » 09226321504